Demonen

Home » Demonen

Hur spelar man kortspelet patiens Demonen

Patiens Demonen, också känt som ”Demon Patience” eller ”Canfield Solitaire”, är en variant av patiens som spelas med en kortlek med 52 kort. Målet med spelet är att bygga upp fyra grundkort högar, en för varje svit, från ess till kung.

Här är en steg-för-steg-guide för att spela Patiens Demonen

 1. Börja med att lägga ut en rad med sju kort, med den första kortet med framsidan uppåt och resten med framsidan nedåt.
 2. Placera sedan ett kort ovanpå varje kort i raden, med framsidan uppåt.
 3. Fortsätt sedan att placera ut kort i en rad ovanpå varje kort tills du har sju rader med totalt 28 kort, med det sista kortet på varje rad med framsidan uppåt.
 4. Lägg resten av korten i en hög bredvid raderna för att bilda draghögen.
 5. Ta de översta korten i varje rad och placera dem i en separat hög bredvid draghögen. Detta blir din första uppsättning av ”grundkort”.
 6. Försök nu att flytta kort från raderna till grundkort högarna. Du kan flytta kort från en rad till en annan, men kortet måste vara en i lägre rankning och i en annan färg än det kort som du vill flytta den till.
 7. Du kan också flytta kort från draghögen till grundkort högarna, men du måste följa samma regler om att kortet måste vara av lägre rankning och i en annan färg.
 8. Om du inte kan göra några fler drag, kan du dra ytterligare ett kort från draghögen och försöka använda det kortet för att flytta kort till grundkort högarna.
 9. Spelet fortsätter tills alla kort har placerats i grundkort högarna, eller tills det inte finns fler drag kvar.

Detta är en kortfattad guide till hur man spelar Patiens Demonen. Det finns många andra regler och varianter som du kan lägga till för att göra spelet mer utmanande eller enklare, men detta bör ge dig en bra grund för att börja spela.

Lycka till!

New Casinos
4,8 rating
1,3 rating
5,0 rating
4,0 rating
4,0 rating
Senaste kommentarer

  Länktips

  Mr Fritid är återförsäljare av Kama fritid och deras sortiment.