Bridge

Home » Bridge

Hur spelar man kortspelet Bridge

Bridge är ett kortspelet för fyra spelare som spelas med en vanlig kortlek på 52 kort. Spelet är uppdelat i två huvudfaser: budgivning och spel.

Budgivning bridge

 1. Dela ut korten – Alla spelare får 13 kort var.
 2. Öppningsbud – Spelaren till vänster om given (den som delar ut korten) börjar med att öppna budgivningen genom att lägga ett bud som anger antalet poäng spelaren tror att han eller hon kan ta tillsammans med sin partner. Buden börjar på en nivå och kan sedan höjas av de andra spelarna.
 3. Budrundan fortsätter med spelarna som lägger bud tills två av dem inte längre vill höja budet. Det högsta budet avgör vad som kallas för ”kontraktet”. Kontraktet innehåller information om hur många poäng som måste vinnas av den som har vunnit budgivningen och vilken färg som ska spelas.
 4. Den sista budgivaren väljer vilken färg som ska spelas.

Spelet

 1. Den spelare som har vunnit budgivningen börjar med att spela ut ett kort från den färg som valts i kontraktet.
 2. Spelarna i tur och ordning spelar sedan ut ett kort var. Det är obligatoriskt att följa den färg som utspelats om man har kort i den färgen.
 3. Den som spelat ut det högsta kortet i den färg som spelats vinner sticket och tar upp de utspelade korten. Den spelare som vinner sticket börjar sedan nästa stick genom att spela ut ett kort.
 4. Om man inte har några kort i den färg som utspelats, kan man spela ut ett valfritt kort från sin hand. Detta kallas för att ”sticka över”.
 5. Efter att alla 13 sticken har spelats ut, räknar man poängen för varje lag och jämför dem med kontraktet. Om kontraktet uppnås får laget poäng, annars får motståndarlaget poäng. Man fortsätter sedan att spela flera omgångar tills något av lagen når en förutbestämd poänggräns.

Det finns många fler detaljer och regler i Bridge, men detta är en grundläggande beskrivning av hur man spelar.

Lycka till!

New Casinos
4,8 rating
1,3 rating
5,0 rating
4,0 rating
4,0 rating
Senaste kommentarer

  Länktips

  Mr Fritid är återförsäljare av Kama fritid och deras sortiment.