Canasta

Home » Canasta

Hur spelar man kortspelet Canasta

Canasta är ett kortspelet som spelas med två uppsättningar kortlekar, med totalt 108 kort. Spelet kan spelas av 2-6 spelare, men det är oftast bäst att spela med 4 spelare i två par.

Målet med spelet är att få den högsta poängen genom att bilda grupper av kort kallade ”canastas” och lägga ut kort på bordet.

Här är en grundläggande guide för att spela Canasta:

 1. Blanda korten och ge ut 11 kort till varje spelare.
 2. Lägg sedan en kortlek på bordet och vänd översta kortet så att det ligger synligt bredvid högen. Detta kort kommer att vara början på ”kasthögen”.
 3. Spelarna tar upp sina kort och försöker bilda grupper av kort på handen. Grupperna kan vara antingen ”naturliga” (alla kort har samma valör) eller ”osannolika” (tre eller fler kort med samma valör plus jokrar). En grupp på minst tre kort kallas en ”canasta”.
 4. Spelet börjar med den spelare till vänster om given, som tar upp ett kort från antingen högen eller kasthögen. Om spelaren plockar upp kortet från kasthögen, måste denne ta alla kort som ligger ovanpå det kortet också.
 5. Om spelaren kan lägga ut en grupp av tre eller fler kort, kan denne göra det direkt på bordet och detta kallas för att ”lägga ut”. Om spelaren inte kan lägga ut något kort, måste denne lägga ut ett kort på kasthögen.
 6. Efter att ha lagt ut, kan spelaren lägga ut ytterligare kort på bordet eller på någon annans utlagda kortgrupp. Spelaren kan också ta upp nya kort från högen eller kasthögen.
 7. Spelet fortsätter på detta sätt tills en spelare har lagt ut alla kort från handen. Då avslutas spelet och spelarna räknar sina poäng för de kort som de har lyckats lägga ut på bordet. Poängen beräknas genom att addera värdet på korten som ligger i canastas och genom att subtrahera värdet på korten som ligger kvar på handen.
 8. För att vinna spelet måste ett lag nå en viss poänggräns, som vanligtvis är 5000 poäng.

Det finns också flera andra regler att tänka på, till exempel när man får ta upp hela kasthögen och när man kan ”frysa” en utlagd kortgrupp. Det är bra att läsa på reglerna och spela några övningar.

Lycka till!

New Casinos
4,8 rating
1,3 rating
5,0 rating
4,0 rating
4,0 rating
Senaste kommentarer

  Länktips

  Mr Fritid är återförsäljare av Kama fritid och deras sortiment.